Ga naar de inhoud

Digitale Strategie

Aanpak

A goal without a plan is just a wish Antoine de Saint-Exupéry

Missie en Groeiplannen

Alles draait rond die ene essentiële vraag: waar wil jij met je onderneming de komende x jaar naartoe, en hoe kan digitalisering daar het beste voor worden ingezet?

Wij challengen het status quo, brengen onze ervaring en inspiratie aan boord en helpen jullie een doeltreffende digitale strategie op te stellen. Samen zetten we de krijtlijnen uit en ontcijferen we wat voor jullie de beste strategie voor een duurzame groei is.

Het belang van een solide plan van aanpak kan niet onderschat worden en vormt het onmisbare fundament van onze samenwerking en groeitraject. 

Kennis als Basis

44 Jaar ervaring in het begeleiden van ondernemingen leert ons dat een grondige kennis van jouw organisatie en sector noodzakelijk zijn om waardevolle oplossingen te kunnen voorstellen.

Om efficiënt de best mogelijke resultaten te kunnen behalen moeten we eerst luisteren naar jullie verhaal en uitdagingen en jullie noden en wensen zo goed mogelijk kennen zodat we onze strategie, tactieken en activiteiten hier optimaal op kunnen afstemmen.

We zijn ervan overtuigd dat dit een goed recept is voor een langdurige en constructieve samenwerking als partners.

Cyclische Aanpak

Bij het uitdenken van elke digitale strategie kiezen we steeds voor een cyclische aanpak waarbij we stapsgewijs analyseren, implementeren en meten. Zo kunnen we snel detecteren wat werkt en wat niet en tijdig bijsturen, want de meest optimale gebruikers- of klantervaring is altijd in beweging.

Een betrouwbaar vertrekpunt is nodig maar het is primordiaal dat we blijven aftoetsen en fine-tunen zodat je het hoofd kan bieden aan elke snel veranderende omgeving.

Proven Track Record

De behaalde resultaten bij onze klanten zijn het beste bewijs van onze kwaliteiten en goede voorbeelden van hoe we samen in dialoog resultaten blijvend kunnen verbeteren en de nodige dienstverlening koppelen aan gedegen, kwalitatief en oplossingsgericht advies dat zich vertaalt in lange termijn opbrengsten.

Zakelijke Doelstellingen

Samen leggen wij jullie doelen vast en vertalen we deze in digitale KPI’s. Alles draait rond jullie zakelijk hoofddoel of “single business objective”. Wij helpen jullie dit te realiseren door hier samen gepaste subdoelen met targets en onderliggende tactieken voor te bepalen én te behalen.

Je wil bijvoorbeeld marktleider in de BeNeLux worden in je sector. Om dit hoofddoel te bereiken kunnen gepaste subdoelen bijvoorbeeld zijn om de verkoop van je meest winstgevende categorie producten 2 jaar op rij met 25% te verhogen en je klantbehoud met 1 jaar te verlengen met een 35% hogere marketing investering.

Onderliggende tactieken om dit waar te maken, kunnen bijvoorbeeld de optimalisatie zijn van je website en SEO, het opstarten van een nieuw verkoopkanaal en het verbeteren van je belangrijkste huidige verkoopkanalen op het vlak van efficiëntie, kwaliteit en kwantiteit.

Stakeholders & Doelgroep

Omgeving & Concurrentie

Communicatie Strategie

Vaak zien we dat klanten voor hun communicatiestrategie vertrekken vanuit hun product of dienst en de kenmerken ervan. Terwijl het meer loont om te vertrekken vanuit je klant, het probleem dat hij/zij heeft en hoe jouw product (of dienst) zijn/haar leven of werk beter, doeltreffender en zinvoller zal maken.

Ook is het essentieel om uniek en onderscheidend te zijn, en de juiste boodschap (relevantie) aan de juiste mensen (personalisatie) op het juiste moment (timing) te brengen. Jouw product is immers de som van jouw product of dienst plus alle interacties die je hebt met je klanten over hun volledige levensduur. 

Wanneer je inspeelt op de wensen en noden van je doelpubliek, met een aanbod en communicatie die de juiste snaar raakt, maak je vanzelf een groter verschil met je concurrenten.

Wij helpen je om je te onderscheiden van de massa, je doelgroep persoonlijker en relevanter aan te spreken en helpen je beslissen welke media platformen je best kan inzetten om je doelpubliek doeltreffend te bereiken.

Platform Strategie

Elke strategie is onlosmakelijk verbonden met technologische middelen en beslissingen die je reeds vroeg in het proces moet nemen. Deze technische beslissingen kunnen zorgen voor een grote slagkracht en toekomstbestendigheid, maar ze kunnen evengoed je project hypothekeren. Wij helpen je om aan de hand van jouw strategie je huidige en toekomstige vereisten op te lijsten qua capaciteit, functionaliteit en techniek en koppelen deze aan de concrete voor- & nadelen van elke tool of platform. 

Zo kan je een slimme, onafhankelijke keuze kan maken uit het gigantische aanbod aan beschikbare technologie & MarTech, gaande van je website, over je CRM, ERP, marketing en project management tools, tot je boekhoudprogramma, CDP en meer.

Wij raden daarbij steeds open-source technologieën aan die industry-standard en best-in-class zijn voor een maximale impact en connectiviteit. We zorgen bij de opzet dat we de technische standaarden en best practices zodat ons werk ook overdraagbaar en onderhoudbaar is. Wij kunnen daarbij ook zorgen voor change management om de interne adoptie van nieuwe digitale tools en processen te verzekeren en versnellen.

Roadmap en Succes Definities

Om je plan te kunnen uitvoeren heb je ook nog een duidelijke retroplanning met concrete deadlines nodig die je dynamisch en transparant kan delen met alle nodige stakeholders.

Daarnaast is het van vitaal belang om hierbij concreet te omschrijven welk resultaat een succes genoemd kan worden zodat het voor iedereen op voorhand duidelijk is wanneer een doelstelling behaald is.

Tot slot is het van belang te onderstrepen dat je plan & roadmap dynamisch blijft aftoetsen en fine-tunen zodat je het hoofd kan bieden aan elke snel veranderende omgeving.

Interesse in onze aanpak?

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen met je digitale strategie.

Onze Diensten

Wat onze klanten van ons vinden

Niels Vanden Buverie
CCO Chief Commercial Officer
Stardekk BeNeFrUx

“Omdat Dimaprom zowel onze zorgen als onze klantbehoeften bijzonder goed begrijpt zorgen zij voor betaalbare en effectieve oplossingen die trapsgewijs en schaalbaar worden opgezet. Samen met Dimaprom realiseerden wij zo een radicale digitale transformatie die nog steeds wordt verdergezet en bestendigen wij onze lange termijn groei”

Jérome Wispenninckx
CEO Chief Executive Office
Imlab BVBA / SARL

“Dimaprom boekt belangrijke resultaten voor ons door het optimaliseren van onze digitale marketing, onze klantervaring en het verhogen van onze sales en omzet. Ze zijn bijzonder professioneel en geëngageerd, begrijpen de noden goed van onze klanten en zetten aan met werkbare oplossingen. Zowel Fries als Wouter hebben een brede maar tegelijk diepgaande kennis van wat er gebeurt op het vlak van internet, marketing, design & technologie”

Benny Sintobin
General Manager naYan.be
Founder & Co-CEO Frucon²

“Fries is kind aan huis om het naYan performance marketing team te ondersteunen in al haar opdrachten. Zijn expertise is een verheldering voor het Performance team, en zijn zin voor detail en doorzettingsvermogen kan eenieder professioneel bekoren.”