Meteen naar de inhoud

Digitale Strategie

Uitwerking

Nulmeting / Quickscan / Audit / Full Audit

De basis van jouw digitale marketing strategie

Het hoofddoel van deze analyses is om in kaart te brengen hoe je bedrijf scoort op het vlak van digital performance (je Website, SEO en (Online) Marketing). Naargelang je doelstellingen, huidige resultaten, noden en de kanalen die je reeds inzet focussen we meer of minder op de onderdelen die onze aandacht vereisen.

Hierbij besteden we 1 dag aan het vergaren van alle toegangen en data en het presenteren van de bevindingen en aanbevelingen na afloop. Naargelang het aantal dagen dat wij mogen besteden aan de analyse en het uitwerken van het document zelf onderscheiden we 4 types analyses.

In functie van je huidige performance leggen we altijd de focus op de onderdelen waar wij het grootste gevaar of groeipotentieel in zien, maar in essentie zijn er respectievelijk 4 grote deelgebieden waar we op focussen. Hoe meer onderdelen we onder loep willen nemen, hoe meer dagen vereist zijn voor onze analyse. De onderstaande opsomming is illustratief en uiteraard niet exhaustief.

Vooraleer je kan weten waar je naartoe moet, en hoe, moet je eerst weten waar je op dit moment staat. Het opstarten van een Audit is daarom een absolute “must”.

Het doel van deze analyse is enerzijds om na te gaan in welke mate je website al dan niet voldoet aan de richtlijnen van zoekmachines en diens rol als belangrijkste verkoopkanaal kan vervullen en anderzijds om na te gaan of de juiste tractie kanalen voldoende kwalitatief en kwantitatief worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen bereiken. We bekijken daarbij welke quick wins of handvaten we kunnen aanreiken om jullie rendement te maximaliseren.

Een nulmeting / quickscan / (full) audit omvat:

-Vergaren van alle toegangen, Crawlen van jullie website, Verzamelen van Data en Statistieken
-Uitvoering van het Onderzoek zoals hierboven omschreven met Analyses op basis van diverse tools & platformen
-Het uitgewerkte en gedocumenteerde Audit-Rapport, met aansluitend de Conclusie en lijst met Actiepunten en Prioriteiten.
-Toegang tot informatie die werd verkregen en inzichten die werden opgebouwd op basis van Betalende Analyse-Software.
-Presentatie van het Rapport en Bespreking van de Audit met concrete Aanbevelingen voor het verhogen van jullie Rendement.

Je website optimaal laten indexeren, ranken en converteren is complex. En je marketing machine competitief en concurrentieel houden is een harde strijd. Google wijzigt de algoritmes snel, de technologische evoluties gaan razendsnel, de mogelijkheden en bedreigingen zijn legio in het continu veranderende landschap van MarTech, AI en disruptie en je concurrenten zitten ondertussen niet stil.

Het loont vaak om experts in te zetten zodat je gespecialiseerde kennis in huis kan halen, tijdswinst kan boeken en je efficiëntie en performantie kan verhogen.

Vanaf een marketing budget van €24K per jaar of gemiddeld €2K per maand zullen wij voor jou renderen. Tegelijk hebben wij ervaring met marketing budgetten die oplopen tot €8Mio per jaar.

Vraag daarom nu vrijblijvend een nulmeting, quickscan of (full) audit aan en ontdek hoeveel meer omzet en winst wij voor jou kunnen genereren. Voor nagenoeg elk bedrijf dat wij onderzoeken bedraagt de minimale verbetering in return 10%. Verbeteringen van 15-25% zijn veelvoorkomend en kunnen soms nog hoger oplopen. Als je ons daarna inschakelt om dat voor jou te realiseren schenken we jou bovendien een Korting van 25%! Altijd een Win-Win voor jou dus!

Digitale Strategie

De fundering van je succes

Onze ervaring leert dat bedrijven het vaak moeilijk hebben om hun strategie duidelijk te omlijnen of omschrijven. Omdat teams vaak gedreven worden door korte-termijn doelen, maar vooral omdat de manier waarop gekeken wordt naar concurrenten, vaak fundamenteel verkeerd is.

Wij kunnen je helpen met alle kernaspecten van je digitale strategie zoals jouw doelen en KPI’s, je stakeholders & doelgroep, concurrentie-analyses, je communicatie en platform strategie en je roadmap en succes definities. We bouwen daarbij een solide basis die de fundering zal vormen van je succes op lange termijn.

Ondersteuning & Advies

Ben je overtuigd van onze strategie en wil je deze gaan implementeren? Je neemt het heft zelf in handen voor alle zaken waar jullie voldoende kennis & vertrouwen in hebben maar kan altijd rekenen op onze ondersteuning & advies.

Project Management

Ontbreekt het je aan tijd om je mensen, middelen en deadlines op te volgen? Wij ontzorgen je met ons project management en nemen het aansturen van je mensen voor onze rekening.

Managed Services

Voor deelgebieden die gespecialiseerde kennis vereisen – zoals ondermeer zoekmachine adverteren, paid social of display & video kan je best een beroep doen op ons voor onze managed services.

Tracking, Analytics & B.I.

Website metingen & Statistieken

Vooraleer we deze vragen kunnen beantwoorden is het nodig heel wat data te gaan verzamelen over je website, je bezoekers, je aanbod en je bedrijf.

Deze website tracking (metingen) en andere gegevens kunnen wij voor u opzetten, beheren of optimaliseren via zogenaamde tag management systemen zoals Google Tag Manager.

Je kan ook op ons rekenen om de data steeds 100% Accuraat te houden volgens de meest recente best practices en vereisten. Dit kan zijn door productwijzigingen of legale wijzigingen, zoals bijvoorbeeld rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (AVW of GDPR).

Reporting & Dashboarding

Om je zakelijke vragen op te lossen koppelen we de nodige data aan je rapportage, voeren we berekeningen uit op je website data en maken we die gegevens inzichtelijk en actionable aan de hand van de gepaste visuele voorstellingen.

We hanteren daarbij het principe dat elk rapport, gegevenstabel of visualisatie een antwoord biedt op een concrete vraag en snel gedeeld kan worden met alle nodige partijen.

Waar mogelijk zorgen we voor dashboards waarbij één blik volstaat om te weten of je targets gehaald worden of niet, en waar nodig voeren we diepte-analyses uit waarbij we uitgebreider ingaan op het ontleden van de cijfers en het formuleren van onze bevindingen en aanbevelingen..

Predictive Forecasting

Wij werken ook mediaplannen voor je uit of maken berekende voorspellingen over de impact van je beslissingen.

Hoe groot zal de return zijn van een campagne zijn op het vlak visibiliteit, verkeer en interactie? Hoeveel budget is nodig om een bepaalde omzet te behalen? Wat zal de impact op mijn winst zijn bij prijswijzigingen of een veranderende promotionele strategie?

Wij maken hiervoor gedetailleerde estimates en mogen trots zijn op de nauwkeurigheid.

Benchmarking

Wil je ook nog weten hoe je resultaten zich verhouden tot de industrie standaarden uit je sector, je concurrenten, je peers, of de marktleider?

Dan trachten wij waar mogelijk benchmarking rapporten te gebruiken, op te maken of op te vragen bij onze partners.

Je bent klaar voor Groei en zoekt een katalysator?