Ga naar de inhoud

Ondersteuning & Advies

Naast ons full service aanbod waarbij wij zowel de strategie als de uitwerking van uw online marketing voor onze rekening nemen, kan je bij ons ook terecht voor ondersteuning (support), aansturing (project management), advies (consultancy) en opleiding (trainingen).

Voor welke ondersteuning an advies kan je bij ons terecht?

Platform Strategie

In het gigantische aanbod aan beschikbare technologie & MarTech zie je het bos door de bomen niet meer. Wij kunnen  je helpen met je platform strategie zodat je de juiste, slimme, onafhankelijke keuze kan maken over jouw ideale toolkit, gaande van je website over je CRM, ERP, marketing, time tracking en project management tools, tot je facturatie, boekhoudprogramma, CDP en meer.

Automatisatie

Of je worstelt met de efficiëntie van bepaalde processen zoals bijvoorbeeld je bestelproces bij je leveranciers of je facturatie en vraagt je af of die betere gestroomlijnd of geautomatiseerd zouden kunnen worden zodat jij meer tijd kan besteden aan zaken die je belangrijker acht, zoals je verkoop.

Project Management

Voor nog andere zaken – zoals content management of het beheer van je social media – heb je misschien wel de juiste mensen in huis, maar ontbreekt het je aan tijd om je mensen, middelen en deadlines op te volgen? Wij kunnen je hiervoor ontzorgen: we nemen dan enkel het projectbeheer en het aansturen van je mensen voor onze rekening.

Integraties & synchronisaties

Om tot succesvolle resultaten te komen is communicatie cruciaal. Tussen mensen, maar ook tussen technologie. Misschien heb je enkele tools in je technology stack die niet met elkaar praten en geeft dit je massa’s repetitief werk. Of dubbel werk. En verlies je hierdoor omzet. En krijg je kopzorgen. Of een combinatie van dat alles. Wij gaan voor jou na of we jouw tools dezelfde taal kunnen laten spreken. Of als ze beter vervangen kunnen worden door een open technologisch ecosysteem dat flexibel is en innovatie en verandering verwelkomt wanneer dat nodig is.

Productbeheer

Misschien heb je reeds een website maar wil je graag advies inwinnen of je je producten correct beheert en of een Product Information Management of PIM Systeem voor jullie een meerwaarde kan bieden in de vorm van tijdswinst, beter productbeheer en mogelijks ook een boost in je verkoop.

Hoe kunnen wij jou hiervoor van dienst zijn?

Jij of jouw teamleden beheren zelf bepaalde (onderdelen) van tractie kanalen, maar waar nodig ondersteunen, inspireren of modereren wij jouw team(leden).

We helpen jullie op weg met de juiste hulp of blogartikelen, (video)tutorials of best practices, inspireren jullie met spectaculaire use cases of slimme vondsten, voeren inhoudelijke of redactionele controle of toezicht uit, maken je wegwijs in je keuzes of temperen een ingrijpend, grootschalig project als we dit nodig achten.

Jullie voeren het werk zelf uit, maar hebben ons als hulplijn én klankbord.

Je hebt geen inhoudelijke hulp nodig, maar wel een projectbeheerder om je mensen, middelen en deadlines op te volgen.

Wij nemen het projectbeheer en het aansturen van je mensen voor onze rekening en zorgen ervoor dat de budgetten gerespecteerd worden. Jouw team voert het werk uit, maar je mag op ons rekenen om alles door de juiste persoon te laten opleveren, binnen de tijd én binnen budget.

Op momenten die jij uitkiest – zoals bijvoorbeeld voorafgaand, halfweg of na een groot project – schakel je ons in om een diepte analyse uit te voeren en ons advies uit te brengen over jouw bedrijfsvoering, digitale transformatie of digitale marketing.

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een eenmalige nulmeting, quickscan, audit of SWOT-analyse maar evengoed om een continue rol als coach die de strategie en tactieken langs de zijlijn opvolgt en bijstuurt met periodiek advies.

Tot slot bieden wij ook opleidingen en trainingen op maat aan waarbij wij op korte tijd versnelde vooruitgang willen boeken door het creëren van een concurrentieel voordeel (competitive edge).

Dit kan op een bepaald kanaal zijn (SEO, SEA,…), in een bepaald team (marketing, sales, product managers / webmasters), of een combinatie van beiden, maar steeds hands-on met een focus op een concrete aanpak om nadien blijvend aan de slag te gaan met onze tips & tricks.

Interesse in Ondersteuning, Aansturing, Advies of Opleiding?

Waarom investeren in opleiding, ondersteuning of advies?

Elke medewerk(st)er heeft een andere aanpak, werkwijze en vaardigheden

De grootste kracht van elk bedrijf zijn de medewerkers. Elke medewerk(st)er heeft een specifieke aanpak, werkwijze en vaardigheden, maar ook voorkeuren voor de soorten werk die hen goed liggen. Vaak zijn reeds de juiste mensen aanwezig met de juiste competenties en mind-set om de uitdagingen aan te gaan, maar ontbreekt het hen aan de juiste kennis, een duidelijke strategie, de nodige ondersteuning of degelijk advies. Kies daarom voor onze hands-on training(en) op maat waarbij wij alles afstemmen op je specifieke uitdagingen, noden en wensen.

Elk bedrijf heeft specifieke uitdagingen

In elke sector moet er synchroon heel wat tegelijk gesmeerd lopen opdat we van een succes kunnen spreken.

Voor sommigen ligt de eerste uitdaging in het omvormen van je website naar een makkelijk vindbare en goed presterende ‘money making machine’. Bij anderen zijn de website metingen & analyses of de reporting & dashboarding het grootste probleem. Bij nog anderen wordt er onvoldoende verkeer of omzet gegenereerd via de niet-betalende organische kanalen. Of er is onvoldoende know-how en er wordt teveel geld verspild op de betalende tractie kanalen – of er wordt net niet voldoende in geïnvesteerd. Er is een fout beeld van de concurrentie, een foute strategie of prijszetting, de merknaam is (nog) te onbekend of het merk teert te veel op kortingen. Door onjuiste attributie is er een suboptimale mediamix, er is een vendor lock-in probleem, een te hoge churn rate, een foute visie op klantenbinding en retentie of een onjuist zicht op de winstmarge per product of categorie.

De juiste mensen om deze problemen bloot te leggen of deze leemtes te helpen pinpointen en invullen zijn wij. En wij kunnen jullie ook actief meehelpen om deze uitdagingen het hoofd te bieden via onze managed services. Maar vaak hebben jullie reeds de juiste mensen met de nodige attitudes en vaardigheden al aan boord. Zij kennen jullie diensten / producten én jullie geschiedenis veel beter maar missen enkel nog de nodige kennis of ervaring. Daar kan onze ondersteuning en advies uitkomst bieden. Alle teamleden die ruimte hebben in hun agenda en verandering willen omarmen zullen bijzonder gebaat zijn bij onze training(en) op maat.

Het is onze ervaring dat elk bedrijf hiaten heeft waar wij met onze expertise een welkome aanvulling op kunnen bieden om jullie extra stuwkracht te bieden.

Jouw voordelen

  • Leer sneller vaardigheden en verwerf meer kennis via technische opleidingen, on-the-job trainingen, on-board trainingen of producttrainingen
  • Profiteer van de Kennis en de Ervaring van de trainer
  • Weet sneller wat er bij de concurrentie leeft
  • Verhoog je concurrentievermogen door de combinatie van innovatie, wetenschap en het investeren in menselijk kapitaal
  • Speel sneller in op technologische ontwikkelingen, A.I. & veranderingen in de markt, die een enorme impact hebben op onze manier van werken
  • Verbeter de resultaten van je onderneming

Kan je hulp gebruiken?